2014. február 21., péntek

Nőkép a Bibliában
                         
                                   és a Biblia ihletettsége  (részlet)

                                                                                    Margaret Mowczko 

You can read in English here: http://newlife.id.au/equality-and-gender-issues/portrayal-of-women-and-biblical-inspiration/

Az egyik oka, hogy a cikk írója hisz abban, hogy a Biblia egyedül Istentől ihletett, az az, amit a Biblia mond a nőkről vagy még inkább, amit nem mond
A Biblia soha nem mondja azt a nőkről, mint csoportról, hogy buták, naivak, csalók, bonyolultak, érzelgősek, szexuálisan csapongók, elcsábításra hajlamosak, gonoszak vagy a férfiakhoz képest alsóbbrendűek lennének. Valójában nagyon sok jó dolgot mond róluk.

Az Ószövetség sok bibliai nőt gyönyörűnek, intelligensnek, bátornak, talpraesettnek és olyannak mutat be, akik vállalják a nehézségeket. Prófétákat, tanítókat, tanácsadókat, vezetőket és kézbesítőket találunk közöttük.

Az Újszövetségben mind a négy evangélium leírja, hogy az első ember, aki meglátta a feltámadott Jézust, nő volt.

A nőket soha sem tüntették fel rossz fényben az evangéliumok. Több nő Jézushoz elkötelezett és hűséges volt. Néhányan még Vele is utaztak és saját pénzükkel támogatták a szolgálatát. A páli levelekben több nő keresztyén tanítóként és Pál apostol munkatársaként van említve. 
Ezek a pozitív példák a Szentírásban főleg az akkori patriarchiális társadalom és férfi-centrikusság miatt jelentősek. 

A bibliai nőképpel ellentétben, amint a nem kanonizált írások (a fordító: amik nem kerültek bele a Bibliába) felé fordulunk a legborzasztóbb általánosításokat olvashatjuk a nőkről. Ezek közül többet zsidó és keresztyén írók, illetve filozófusok is tanítottak.

                Ben Sirach zsidó származású, Krisztus előtti 2. században élt író, a Sirák fia könyve (Ecclesiasticus) című apokrif írásában azt olvashatjuk, hogy a jó feleség csendes és szerinte minden nő hajlamos a szexuális kicsapongásra (Sirach 25:13-25; 26:13-16; 42:9-11, 12-14). „Ő azt képviselte, hogy a nők általánosságban fenyegetést jelentenek a férfiak tiszteletére és jólétére. A legnagyobb veszélyt pedig a férfi saját lánya jelenti számára.” (“Women in Second Temple Judaism” in The Eerdmans Dictionary of Early Judaism.)

      Egy ismeretlen zsidó író, szintén a Krisztus előtti 2. századból, azt állította, hogy „A nők gonoszak … hűtlenek … kéjvágyók …” (Testament of Reuben 2:13-16)

     Alexandriai Philón, zsidó filozófus volt a Krisztus utáni 1. században „… elfogadta azt az arisztotelészi nézetet, miszerint a nő önmagát tekintve alacsonyabb rendű a férfinél. Ezt arra használta, hogy a bibliai elbeszéléseket jelképesen magyarázza meg. A nők a Bibiliában [szerinte] egy személy alacsonyabb rendű pszichéjét, az érzékeket képviselik, míg a férfiak a felsőbbrendű elmét. A nő teremtését például az értelem megrontásaként magyarázza az érzékek által (Opificio Mundi 59).” (“Women in Second Temple Judaism” in The Eerdmans Dictionary of Early Judaism.)

      Tertullianus, korakeresztyén hittudós volt a Krisztus utáni 2-3. században, a nőket „az Ördög kapubejáratának” tartotta. Azt gondolta, hogy minden egyes nő vétkes az első bűnben és, hogy ők különösképpen bűnösök Jézus halálában. (On the Apparel of Women, chapter 1.)


A bibliai szövegek férfiközpontúak, mert olyan férfiak írták őket az ókori Közel-Keleten, akik PATRIARCHIÁLIS társadalomban éltek. Láthatjuk, hogy a Bibliában a nőket általában nem illeti meg ugyanaz a szociális szabadság, mint a férfiakat, emiatt a fent említett mindent átható férfiközpontú társadalom miatt. A patriarchális gondolkodást nem Isten találta ki, habár használta az embereket ebben a kultúrában és az üzenetét is elhelyezte benne. 

Újra szeretném hangsúlyozni: a Biblia soha nem beszél arról, hogy a nők buta, naiv, csaló, bonyolult, érzelgős, szexuálisan csapongó, elcsábításra hajlamos, gonosz vagy alsóbbrendűek lennének a férfiakhoz képest.

A nemiség fő üzenete a Bibliában az, hogy a nők és a férfiak EGYENLŐEK és egyenrangúak. Mindkét fél az Isten képmására lett teremtve. A nők semmilyen szinten sem alsóbbrendűek, kevésbé kompetensek vagy kisebb értékűek, mint a férfiak. Ezt az üzenetet a Szentlélek nyilatkoztatta ki. A nők és a férfiak közötti egyenlőséget és kölcsönösséget kellene az Egyháznak pártolni és elősegíteni a hívők között és a világban.

Ez az az üzenet, amiről én írok.

                                                                                                                                                                 (részlet)
                                                                      

Megjelent: 2012.09.07.

A kép forrása: http://nice-flowers-wallpapers.blogspot.hu/2011/05/pink-flowers-wallpapers.html

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése