2014. március 15., szombat

You can read in English here:  http://newlife.id.au/bible-study-notes/john-chapter-4/

Hogyan történhetett meg Jézus idejében, hogy egy NŐ vitte a Messiás eljövetelének hírét? Ráadásul pont egy samáriai?

Legújabb cikkünk egy újabb megdöbbentő történetről szól a női egyenlőség témakörében.

                                      
JÉZUS ÉS A SAMÁRIAI ASSZONY / 1. rész    
(János evangéliuma 4, 1-42)

                                                                                     Margaret Mowczko (részlet)


Ebben a történetben először arról olvashatunk, hogy Jézus egyre több és több tanítványt gyűjt maga köré, többet, mint Keresztelő János. Azt is megtudhatjuk, hogy a legközelebbi tanítványai keresztelték meg az új követőket. Ez a „vallási mozgalom” feltűnt és aggodalmat okozott a farizeusoknak. Jézus és a tanítványai a történetben a felesleges összeütközés elkerülése miatt hagyták el Júdeát és északra, Galileába utaztak.
A 4. versből megtudhatjuk, miért is volt Jézus számára fontos, hogy Samárián át utazzon. A zsidó emberek általában Samáriát megkerülve (hat napos út) mentek Júdeából Galileába, mert annyira gyűlölték az ott lakó nép tagjait. Jézust ezzel szemben a Szentlélek arra késztette, hogy arra menjen.
Jákób kútja
A samáriaiak a judaizmus egy sajátos változatát hozták létre. Hittek Jahve-ban (Isten neve) de Jeruzsálem helyett a Garizim hegyen [1] imádták Őt. Ők saját szinkretikus imádási szokásokat dolgoztak ki és saját Pentateuchus-uk volt arám nyelven, ami bizonyos mértékben különbözött a héber Pentateuchus-tól. [2] Nem fogadták el Szentírásként az Ószövetség prófétikus könyveit. A Garizim hegyen építettek templomot Krisztus előtt 400 körül. Ez nagyon sok feszültséget és ellenségeskedést okozott a zsidók és a samáriaiak között. A zsidók végül Krisztus előtt 128/9-ben lerombolták a samáriai templomot. (A samáriai vallási közösség még ma is létezik.)
A zsidók tudatlannak, babonásnak, Isten figyelmén és oltalmán kívülinek tekintették a samáriaiakat. Nem érintkeztek velük. A samáriaiak ennek ellenére nagyon is részei voltak Isten tervének. 
Később, Jézus kifejezetten Samáriát említi a tanítványainak: „ … és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.” (Apcsel 1, 8).
Az asszony a kútnál
Dél van, Jézus és a tanítványai megérkeztek a samáriai városba, Sikárba, ami közel van ahhoz a földhöz, amit Jákób adott József leszármazottainak. [3] Kimerültek voltak az utazástól, Jézus pedig leült egyedül Jákób kútjához, amíg a tanítványok bementek a városba, hogy ebédnek valót vegyenek. János evangélista ezekben a versekben újra hangsúlyozza Jézus szolgálatát a nem zsidó emberek között
A nap legmelegebb időszakában ment el a samáriai asszony vízért. Ami ezután következik az egy rendkívüli találkozás Jézus és az asszony között, akinek nem tudjuk meg a nevét. Ez a leghosszabb beszélgetés, amit Jézus párbeszédei közül az evangéliumokban rögzítettek.
Jézus arra kérte az asszonyt, hogy adjon neki vizet. Az asszonyt nagyon meglepte a kérés és elmondta, hogy a zsidók nem érintkeznek samáriaiakkal. A görög szó „érintkezik” itt a sugchraomai, ami gyakran evőeszközök és edények megosztását jelentette. [4] Ez volt pontosan az, amit Jézus kért, mivel neki nem volt saját edénye, hogy vizet merítsen a mély kútból. [5] Egy samaritánus asszony edényéből akart inni!

Élő víz
A beszélgetést folytatva Jézus az élő vízről kezdett el beszélni. Az asszony nem értette az „élő víz” lelki jelentőségét. Ő csak a praktikus hasznát látta a víznek. Élő vízként a folyó vizet értette, ami a csendes kútból jön átszivárogva a földből.
Jézus tudja, hogy ez az asszony „szomjas” és megígéri, hogy ez az élő víz teljesen csillapítja egy ember belső, lelki hiányérzetét és szomját. Jézus úgy mutatja be ezt az élő vizet, ami örökké buzgó víz forrásává lesz az emberben. Ez az élő víz a Szentlelket jelképezi (Jn 7, 38-39).
Folytatás hamarosan... :-)


Lábjegyzetek
[1] Ábrahám és Jákób több oltárt is épített a Garizim hegy közelében (1Mózes 12,7; 33,20). Később, amikor az izráeliek bementek az ígéret földjére megáldották ezt a hegyet.(5Mózes 11,29). A samáriai írások szerint Mózes úgy rendelkezett, hogy építsenek itt egy oltárt.  5Mózes 27,4-6).
[2] A Pentateuchus az Ószövetség első öt könyvét tartalmazza: a Genezist (1Mózes), az Exodust (2Mózes), a Leviticust (3Mózes), a Numerit (4Mózes) és Deuteronomiumot (5Mózes). A samáriaiak csak ezeket a könyveket fogadják el Szentírásként.
[3] Összehasonlítva 2Mózes 33,19 és a 48,52 részeket a Józsué 24,32-vel.
[4] Sugchraomai szószerint azt jelenti, hogy együtt használni.
[5] Jákób kútja több mint 30 méter mély.

Az eredeti és teljes cikk Margaret Mowczko: Jesus and the Samaritan woman itt olvasható: http://newlife.id.au/bible-study-notes/john-chapter-4/
Megjelent: 2009. 08. 09.
Az első kép forrása: http://images.dealermade.com/dealer_messages/119-Jacobs%20well%204.jpg
A második kép forrása: http://www.bekesibio.hu/2009/03/a-viz/Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése