2014. március 29., szombatJézus és a samáriai asszony 2. rész          Margaret Mowczko (részlet)

(János evangéliuma 4, 1-42)
ÖT FÉRJ
Jézus váratlanul megváltoztatja a beszélgetés témáját és arra kéri az asszonyt, hogy hívja oda a férjét. A nő őszintén elmondja, hogy nincs férje. Jézus értékeli az őszinteségét. Tudja, hogy már öt férje volt az asszonynak és az a férfi, akivel most együtt él, az nem a férje. Jézus ezeket a tényeket a legcsekélyebb kritika vagy elítélés nélkül mondja.
Néhány magyarázó szerint a nő azért beszélt az imádásról, hogy elterelje a beszélgetést a saját erkölcstelen múltjáról. Én azt gondolom (a cikk írója), hogy az asszony valóban érdeklődött és egyszerűen csak feltett egy őszinte teológiai kérdést valakinek, akire prófétaként tekintett.
A Messiás és az asszony

Miután Jézus az igazi és lelki imádásról beszélt, az asszony nagyon óvatos lett és ezt mondta: „Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki: Én vagyok az, aki veled beszélek.” (Jn 4,25-26) Az egō eimi  (én vagyok), magára az Istenre utal.
Az asszony, hallva azt, amit Jézus mondott, odahagyta a korsóját és sietve elment a városba. Az az asszony, aki délben ment vizet meríteni, valószínűleg azért, hogy senkivel se találkozzon, most bátran mondta el Jézus szavait és kérdezte az emberektől: „… vajon nem ez-e a Krisztus? (Jn 4,29) Sokan hittek Jézusban az asszony tanúságtétele miatt.
Ez figyelemreméltó dolog volt, mert akkoriban egy nő tanúságtételét teljesen értéktelennek tartották. Ezen kívül ő kétes hírnévvel is rendelkezett.
Ennek ellenére ezek a samáriaiak készek voltak hinni és elmentek, hogy bízzanak Jézusban főleg azután, amikor Őt magát hallották beszélni. Majd kijelentették, hogy „Ő a világ Üdvözítője!” (Jn 4,42)
Nikodémus és a samáriai asszony
János evangélista, felhasználva Jézus találkozását a samáriai asszonnyal és az azt megelőző beszélgetését Nikodémussal, alapvető és mély lelki igazságokat mutat be és azt, hogy a samáriai asszony és Nikodémus, a látszólagos különbségek ellenére sem különböznek annyira egymástól.
Nikodémus zsidó férfi volt, tanult ember és egy jó családból származott. Ő egy jó erkölcsű farizeus, a Szanhedrin tagja [7] és „Izráel tanítója” (Jn 3,10) volt. A neve - ami görögül az „emberek győztesét” jelenti – erőt sugároz. Nikodémus az akkori társadalomban köztiszteletben állt. Jézust éjszaka, titokban látogatta meg, valószínűleg az éj leple alatt (Jn 3, 1-2).
Ezzel ellentétben a samáriai asszony, nő volt, (a zsidók által megvetett) és valószínűleg tanulatlan. Ő erkölcstelen életet élt, névtelen és sebezhető volt. Szinte biztos, hogy kirekesztették a városból. Ráadásul délben találkozott Jézussal, ami az akkori társadalmi szokások szerint botrányosnak számított.
Nikodémus és a samáriai asszony nagyon különböztek egymástól. Mégis János egymás mellé helyezi őket és bemutatja, hogy Jézus egyenlően bánt velük és mindkettőjüket értékes, örökkévaló igazságokra tanította.
„Aki hisz énbennem, … annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek.” (Jn 7, 38)


Lábjegyzet
 [7] Szanhedrin volt a zsidó uralkodó tanács, ami 70 tagból állt és a főpap irányította.

Az eredeti és teljes cikk itt olvasható: http://newlife.id.au/bible-study-notes/john-chapter-4/
Megjelent: 2009. 08. 09.
Az első kép forrása: http://idezeteskepek.hu/post/59970109551/minden-perc-egy-uj-esely-arra-hogy-mindent
Az második kép forrása: http://just-three-words.blogspot.hu/2011_09_01_archive.html
A harmadik kép forrása: http://www.northwestern.edu/magazine/spring2007/cover/cover.html


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése