2014. április 25., péntek

A második részből megtudhatjuk, hogy mit válaszolt Márta, Jézus: "Hiszed-e ezt?" kérdésére és, hogy hogyan ÉLHETÜNK IGAZÁN.

Halálból az életre / 2. rész                              János evangéliuma 11, 1-44

Márta bizonyságtétele

"Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él; és aki él és hisz énbennem, az NEM HAL MEG SOHA. Hiszed-e ezt?” (Jn 11, 25)
Márta válasza a „Hiszed-e ezt?” kérdésre bizonyságtétel a megígért Messiás mellett.
„Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, akinek el kell jönnie a világba.” (Jn 11, 27) Ugyanilyen hitvallás hangzott el az egyik tanítvány, Péter szájából is (Márk 8, 29; Lk 9, 20), amit most egy NŐ mondott ki!
Márta hitvallása annak a hívő embernek a bizonyságtétele, aki az EMBERI KÖRÜLMÉNYEK között meglátja Krisztust.

Már NÉGY NAPJA a sírban!

Miután találkozott Jézus a síró Máriával és a többi gyászolóval, „megrendült lelkében és háborgott” (Jn 11, 33). Láthatjuk, hogy együtt érzett a reménytelen állapotban lévő emberekkel. Majd megkérdezte, hogy hova tették Lázárt és aztán „könnyekre fakadt.” (Jn 11, 35). Milyen megdöbbentő Jézus empátiája a gyászolók és szeretete Lázár iránt!
Ezután a sírnál azt kérte, hogy vegyék el a követ, de Márta figyelmeztette, hogy „szaga van, hiszen negyednapos” (Jn 11, 39). Ezzel Márta nem csak azt fejezte ki, hogy a test már el kezdett bomlani, hanem arra is utalt, hogy már NEM TÉRHET VISSZA az életbe. Az akkori közhiedelem szerint az elhunyt lelke három napig van ott a halott körül.
Jézus viszont emlékeztette arra, hogy ISTEN DICSŐSÉGE válik nyilvánvalóvá annak, aki hisz:
„Nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét?” (Jn 11, 40)

Jézus megtartja az ígéretét!
Jézus a sírnál, felnézve az égre először hálát ad Atyjának, mert meghallgatta az imádságát. Ez az imádság arra utal, hogy Jézus nem mágusként, a saját erejéből tett bármit is, hanem mint az Atya küldötte, az Ő útmutatását követve. Ezzel nem a saját dicsőségét szolgálta!
Ezután Jézus kihívja Lázárt a sírból, aki a SZAVA által támad fel! Jézus megtartotta az ígéretét Mártának és feltámasztotta a testvérét.
Lázár feltámasztása János evangéliuma szerint Jézus UTOLSÓ és egyben a legnagyobb CSODÁJA is. Ez a csoda nagyon lényeges, mert emiatt végzik majd ki Őt. (Jn 11, 45-57)

HIT ÁLTAL…
…támadunk fel a bűn által meghatározott életből a Szentlélek vezetése általi új életre.
Hitünk megszületése egy történetsorozat kezdő foka, amelynek befejező lépése a feltámadásunk az utolsó napon.
Luther szavaival: a halálban is az élet által van körülvéve az, aki hisz Krisztusban. Tehát a hívő ember, ha meg is hal testi halállal, akkor is ÉL.
                                                                                                     
                                                                                                   Kovách Debóra IdaFelhasznált irodalom: Lenkeyné Semsey Klára: Evangéliumi szemelvények / nők az evangéliumokban – evangélium a nőkről (1979)

Képek forrása sorrendben:
http://culevit.hu/fotopalyazat/galeria/fotopalyazat/az-elet-szep-52
http://dumc.my/wp-content/uploads/2013/06/Resurrection.jpg

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése