2014. április 19., szombat

Mint ahogy a samáriai asszonynál is láthattuk, Jézus ebben a történetben is egy NŐT ajándékoz meg egy nagyon fontos kijelentésével, mellyel az emberi LÉTEZÉSSEL kapcsolatban mutat meg egy gyökeres és reményteljes megoldást.

Halálból az életre  / 1. rész              János evangéliuma 11, 1-44

A történet elején megtudhatjuk, hogy Lázár testvérei, Márta és Mária azt üzenték Jézusnak, hogy testvérük betegen fekszik. Ők mindannyian Jézus szűkebb baráti és tanítványi köréhez tartoztak (Lk 10, 38-42; Jn 11, 5). 
Érdekes megfigyelnünk, hogy mindkét NŐT ismert, jelentős személyként mutatja be az evangélium annak ellenére, hogy eddig nem is esett róluk szó. János evangélista csak itt jegyzi meg, hogy Mária, akiről később magdalaiként olvashatunk, volt az, aki megkente az Urat kenettel, és megtörölte a lábát a hajával.
Jézus ezt üzente nekik: „Ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőüljön az Isten Fia.” (Jn 11, 4), amely igevers eleje pontosabban így hangzana: ez a betegség nem válik ÖRÖK HALÁLLÁ. Ez a fordítás a betegségnek nem csak a típusát, hanem okát és célját is megmagyarázza, ami nem a halál, hanem az, hogy Isten dicsősége nyilvánuljon meg.
Azt várnánk, hogy Jézus azonnal elmegy Lázárhoz, ehelyett csak KÉT NAPPAL KÉSŐBB utazik el. Vajon MIÉRT VÁRT Jézus ennyi ideig?
Jézus, Lázár halálát az Ószövetségben is használt módon említette: elaludt. A tanítványok szó szerint vették azt, amit mondott és azt hitték, hogy Lázár nem halt meg. Majd Jézus elmondta nekik, hogy Lázár meghalt, de arról is beszélt, hogy miért fontos ez a halál ISTEN TERVÉBEN: „Lázár meghalt és örülök, hogy nem voltam ott: tiértetek, hogy higgyetek. De menjünk el hozzá!” (Jn 11, 14-15)


Jézus és a testvérek kapcsolatában Márta kerül előtérbe ebben az evangéliumban. Amikor Jézus megérkezett Bethániába, Márta elé sietett és nem titkolta előtte a csalódását: „Uram, ha itt lettél nem halt volna meg a testvérem.” (Jn 11, 21a)
Aztán bizakodva ezt mondta: „De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől megadja neked az Isten.” (Jn 11, 21b) Márta ezzel kifejezi, hogy tud arról, hogy Jézusnak olyan kapcsolata van az Atyával, hogy biztosan teljesíti azt, amit kér. Jézus így vigasztalja: „Feltámad a testvéred!”.
Felmerülhet bennünk a kérdés, hogy miért pont ezt mondta Jézus ebben a helyzetben. A feltámadás ígéretéről minden hívő izráelita tudott. Márta ennél sokkal többet várt.

Jézus így folytatta:

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él; és aki él és hisz énbennem, az NEM HAL MEG SOHA. Hiszed-e ezt?” (Jn 11, 25)

Jézus kijelentése nem csak ennek a történetnek a csúcspontja, hanem az Önmagáról szóló kijelentései között is az egyik legfontosabb volt. Lényeges felfigyelnünk arra, hogy ezt a nagyon jelentős mondatot Jézus egy NŐNEK mondta el Magáról. Mártát SZEMÉLYESEN TANÍTOTTA.

Jézus, a fenti kijelentésével az életünk megoldását adja, mivel sorsunk a bűneink miatt az örök halál lenne.

Hogy mit is válaszolt Márta Jézus kérdésére: "Hiszed-e ezt?"  a cikk második részéből tudhatjuk meg. :)
                                                                                                     
                                                                                                 Kovách Debóra Ida

Felhasznált irodalom: 
Lenkeyné Semsey Klára (1979): Evangéliumi szemelvények / nők az evangéliumokban – evangélium a nőkről p. 96-108.

A képek forrásai sorrendben:
http://indafoto.hu/bodorpeter/image/17807913-76d10e10/user#nagyitas
http://www.cane.com/wp-content/uploads/2012/09/questions-to-ask-yourself.png
http://moldingmindshomeschool.blogspot.hu/2011/04/when-i-survey-wonderous-cross.html

  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése