2014. június 15., vasárnap

A legújabb cikk több MEGLEPŐ ÉS ÚJ felfedezésről szól a Szentlélek előtti teljes EGYENLŐSÉG témájában.PÜNKÖSD, AZ EGYENLŐSÉG TÜKRÉBEN


Miközben kerestem a képeket ehhez a cikkhez, rádöbbentem, hogy milyen kevés Pünkösdöt ábrázoló festményen vagy más illusztráción láthatók NŐK is, kivéve Jézus anyját, Máriát, aki nagyon gyakran szerepel a képeken, pedig Jézus mennybemenetele után mind a 11 tanítvány, az asszonyok, Jézus anyja és testvérei is várakoztak az első Pünkösdre, ahogy Jézus mondta nekik. (ApCsel 1, 4-8) 
Ők mindannyian: NŐK és FÉRFIAK együtt, EGY SZÍVVEL és EGY LÉLEKKEL kitartóan imádkoztak egy felső szobában a Szentlélek kitöltetéséért. (ApCsel 1, 13-14) 
Ebből a leírásból is kiderül, hogy a tanítványok közösségéhez nem csak férfiak, hanem NŐK is hozzátartoztak (Lásd még: Lukács 8, 1-3; 23, 49).

Pünkösd napján a házban imádkozók előtt - Mátyással kiegészülve (ApCsel 1, 15-26) - lángnyelvek jelentek meg (ApCsel 2, 1-2). NŐK és férfiak előtt egyaránt! Aztán pedig a lángnyelvek leszálltak rájuk és MINDNYÁJAN megteltek Szentlélekkel és különböző nyelveken kezdtek el beszélni Isten dolgairól, úgy hogy mindenki, aki összegyűlt a szél hatalmas zúgása miatt, a SAJÁT NYELVÉN hallotta őket. (ApCsel 2, 1-11) Eszerint a Szentlélek bármilyen nemű emberre ki tud töltetni és a nyelvcsodát is ugyanúgy adhatja bárkinek.

Fontos, hogy a pünkösdi nyelvcsodát véletlenül se tévesszük össze a NYELVEKEN SZÓLÁSSAL. 
A kettőt leginkább az különbözteti meg egymástól, hogy míg a nyelveken szólást valakinek meg kell magyaráznia (ami egy külön kegyelmi ajándék) (I. Kor 12, 4-11), addig a pünkösdi nyelvcsodakor mindenki a saját nyelvén hallotta a tanítványokat, az asszonyokat, Jézus anyját és testvéreit. Semmilyen magyarázatra nem volt szükség. (1) 

Számomra megdöbbentő felfedezés volt, hogy az első Pünkösdkor NŐKET is megbízott azzal a Szentlélek, hogy ISTEN felséges DOLGAIRÓL beszéljenek (ApCsel 2, 1-5). Ez azt erősíti meg, hogy a NŐK is beszélhetnek Istenről férfiaknak, szolgálván ezzel az EGYHÁZBAN (mivel Pünkösdkor alakult meg az egyház). 

Kicsivel később a történetben Péter elmagyarázta a több nemzetből való zsidó embereknek, akik az aratás ünnepére érkeztek, hogy hogyan hallhatták mindannyian a saját nyelvükön a tanítványokat, az asszonyokat, Jézus anyját és testvéreit: (ApCsel 2, 6; 11)

“Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Jóel így prófétált:
2,17 “Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből MINDEN halandóra. Fiaitok és LEÁNYAITOK prófétálni fognak, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak; 2,18 még szolgáimra és SZOLGÁLÓLEÁNYAIMRA is kitöltök azokban a napokban Lelkemből, és ők is prófétálnak.” (ApCsel 2, 15-18)

Ahogy a fent idézett igeversekben olvashatjuk, a Szentlélek nem csak, hogy ÉLETKORI (Apcsel 2, 17), hanem NEMI (ApCsel 1, 17-18) és TÁRSADALMI különbségekre (ApCsel 2, 18) való tekintet nélkül kitöltetik az emberekre. Ezzel ellentétben az Ószövetségi időkben csak néhány kiválasztott emberre töltetett ki.
Nagyon szembetűnő, hogy a LEÁNYOKNÁL és a SZOLGÁLÓLEÁNYOKNÁL is olvashatjuk a PRÓFÉTÁLÁS ajándékát, amelyet a Szentlélek ad és Isten kijelentését tartalmazza aktuális útmutatásként.


Felmerült bennem az a kérdés, hogy vajon a nem zsidó származású szolgálókra vonatkozott-e ez a prófécia. Erre egy későbbi részekben találtam meg a választ: miközben Pétert hallgatták a nem zsidó emberek, rájuk is kitöltetett a Szentlélek, tehát a FAJI megkülönböztetés sem jellemző a Szentlélekre. (ApCsel 10, 44-46)

Milyen csodálatos, hogy NINCS semmilyen fajta MEGKÜLÖNBÖZTETÉS abban, hogy kit tölthet be az Atya a Szentlélekkel! Bármelyik Krisztusban hívő ember kérheti a Szentlelket!

Kérd Te is bátran és óriási csodákat fogsz megtapasztalni az életedben! :)


Végül pedig mindig tartsuk szem előtt:

„És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, SZERETET pedig nincs bennem: semmi vagyok.
A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár prófétálás: el fog töröltetni; legyen nyelveken szólás: meg fog szűnni; legyen ismeret: el fog töröltetni.”(I. Kor 13, 2; 8)

                                                                                                                                     
                                                                                               Kovách Debóra


Lábjegyzet:
(1): A kegyelmi ajándékokat azért kapják a Krisztusban hívők (János 7, 38-39), hogy szolgáljanak velük (I. Kor 12, 7).

Felhasznált irodalmak:

Lenkeyné Semsey Klára: Szemelvények az Apostolok Cselekedeteiből és az apostoli levelekből (nők az ősegyházban, az ősegyház dokumentumai a nőkről) 1-8. oldal

Margaret Mowczko: The Holy Spirit and Equality (2012. 08. 28)
http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%BCnk%C3%B6sd


Képek forrásai (sorrendben):

http://rockstarpilgrim.com/i-shall-fast-releasing-adamantine/
http://www.oncedeliveredfaith.com/2014/06/09/feast-pentecost/
http://goodthoughts.typepad.com/goodthoughtsblog/2012/06/pentecost-wind-and-fire.html


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése