2014. július 5., szombat

Jézust sok nő követte– igazán sok!

                                                    Margaret Mowczko

A KERESZT KÖZELÉBEN

Ma reggel Máté evangéliumából a 27, 55-56 részt olvastam és egy olyan dologra jöttem rá, amit eddig észre sem vettem. Sok nő volt ott Jézus keresztre feszítésénél – igazán sok. Már korábban elképzeltem, ahogy néhány nő ment Jézussal Galileától egészen Jeruzsálemig – ami néhány napos utat jelentett.


Ezek a nők azért utaztak olyan sokat, hogy Jézussal legyenek és, hogy Őt szolgálják a gondoskodásukkal. Ebből a csoportból Máté három nőt említ meg: Magdalai Máriát, Máriát, aki Jakab és József anyja volt és a Zebedeus fiak anyját, akinek nem tudjuk a nevét. Márk, a párhuzamos leírásban, szintén csak három nőt sorol fel: Magdalai Máriát, Máriát, aki Jakab és József anyja volt és Salomét (1), majd hozzáteszi, hogy SOK galileai NŐ volt ott velük a kereszt közelében (Márk 15, 40-41; Márk 16:1; Lukács 23, 49).

VÁROSRÓL VÁROSRA

Lukács evangélista beszél néhány olyan nőről, akik Jézust tanító és a gyógyító útjain követték. 
A Lukács 8, 1-3-ban azt olvashatjuk, hogy ezek a nők Jézussal utaztak és sokan saját VAGYONUKBÓL támogatták Őt. Mint ahogy Máténál és Márknál is láthatjuk, Lukács is csak három nőt nevezett meg: Magdalai Máriát, Johannát, aki Kúza felesége volt és Zsuzsannát, de (a 3. versben) arról is írt, hogy sok MÁSIK nő is volt ebben a csoportban.
Számos nőt Jézus követőjeként tartottak számon földi szolgálata alatt. Többükről úgy tűnik, hogy apáktól és férjektől FÜGGETLEN, illetve néhányuk anyagilag is önálló volt. Ezek a nők elhagyták az otthoni kényelmet és nehéz körülmények között utaztak Jézussal azért, hogy hűségesen kövessék és szolgálják az Urat. Kis kétség sem férhet ahhoz, hogy Jézus SZÍVESEN FOGADTA őket és ÉRTÉKELTE szolgálatukat.

BARÁTOK ÉS KÖVETŐK

Jézus nem kerülte el a női társaságot. Több és talán még több közeli női barátja volt, mint a Magdalai Mária, Johanna, Márta és Mária Bethániából stb. Jézus folyamatosan KEDVESSÉGET és TISZTELETET mutatott más nők iránt is, akikkel a szolgálata alatt találkozott.
Gyakran látom magam előtt, ahogy Jézus a tizenkettővel járja be Galileát, de számos alkalommal több nő is volt Vele. MENNYI az a sok? 10, 20, 30, 40 vagy több? Többen lettek volna a női tanítványok a férfiaknál? Mi csak sejthetjük, hogy hányan lehettek. (ApCsel 1, 13-14)
Egy dolog biztos: az elmúlt két évezred alatt a Jézust követő és szolgáló nők száma egyre nő, akiket Jézus továbbra is szívesen lát és értékeli a munkájukat.

                                                             Fordította: Kovách Debóra Lábjegyzet:
(1) Salomé személye vitatott. Lehet, hogy ő volt Jakab és János (a Zebedeus fiak) anyja. Néhányan azt gondolják, hogy Jézus egyik húga volt. Mások pedig Jézus nagynénjének vagy valamelyik szülőjének a nagynénjének gondolják.

Forrás:
Margaret Mowczko: Jesus had many female followers – many!
Megjelenés dátuma: 2014.03.14.


http://newlife.id.au/equality-and-gender-issues/many-women-followed-jesus-gospels/

Képek (sorrendben):
http://pubtheologian.com/2013/10/29/christianity-divided-by-the-cross/
http://btscelebs.files.wordpress.com/2013/03/jesuschrist_mary_marymagaleneandthedisciples_20130319.jpeg