2014. augusztus 9., szombat

Júnia, a női apostol? (fordítás) - 1. rész                      
                                                                      
                                                                         Margaret MowczkoMostanában, amikor az egyik ismerősömmel Júniáról beszélgettünk, ő teljesen biztos volt abban, hogy Júnia NEM LEHETETT APOSTOL. Ez a vélemény nem jelentett újdonságot számomra, mert már több olyan vitáról is hallottam, amelyben megkérdőjelezték, hogy Júnia női apostol volt.
Ez az ismerősöm azt is elmondta, hogy ő a Biblia ESV (English Standard Version) fordítását választotta és az alapján mondja ezeket. Később megnéztem ennek a fordításnak az online változatát, hogy rájöjjek van-e bármi köze ahhoz, amit az ismerősöm állított. Így, akkor tüzetesebben néztem meg azt a részt.

„Köszöntsétek Andronikoszt és Júniát, férfirokonaimat [1] és fogolytársaimat. Jól ismerik őket az apostolok között és ők nálam előbb voltak a Krisztusban.” (Róma 16, 7) (ESV)

Ki volt Júnia?

Andronikoszról és Júniáról az Újszövetségben csak Pálnak a Rómaiakhoz írt levelében olvashatunk. [2] PÁL nagyon KEDVESEN beszél róluk, akik egy házaspár vagy testvérek lehettek. Ebből az egyetlen Bibliai versből, a Róma 16, 7-ből tudhatjuk meg, hogy mindketten nagyon KÖZISMERTNEK számítottak az egyházban (ezt az igazolja, hogy Pál megemlítette őket a levelében) és rokonai voltak Pálnak (vagy zsidó társai), ezen felül Pállal együtt voltak bebörtönözve. Azt is tudjuk róluk, hogy már régebben keresztyénné lettek, mint Pál (lehet, hogy a római gyülekezet alapításában is részt vettek). Nem utolsó sorban pedig KIEMELKEDŐEK voltak az apostolok között. Mostanában ezt az utóbbi pontot kérdőjelezik meg a legtöbben. 
Egy régebbi vita pedig arról szólt, hogy Júnia férfi volt-e vagy nő.

NŐ volt?

Megszámlálhatatlan mennyiségű cikket és könyvet olvastam, amelyek arról szóltak, hogy Júnia egy JÚNIÁSZ nevű férfi volt. [3] Ezzel az a probléma, hogy a férfinév: Júniász egyáltalán nem található meg a 13. századig az ókori görög kéziratokban vagy írásokban, miközben a női név: Júnia gyakran előfordul. [4] Ez a tény széles körűen elismert a mai bibliatudósok között. Még az ESV fordítást készítőknek is ez a véleménye. (Ennek ellenére sok bibliafordítás megőrizte a férfinevet: Júniászt a lábjegyzetében.)

Apostol volt?

Sokszor hallom, hogy lecsökkentik az „apostol” szó jelentését, amikor Júniáról van szó. Bizonyos, hogy az apostolok különböznek Jézus tizenkét apostolától, akik egy különleges kategóriába tartoztak. Az APOSTOL egy lelkész, aki gyülekezetépítőként, küldöttként vagy hittérítőként vezetői képességgel szolgál. [5] Az Újszövetségben többeket neveztek apostoloknak a tizenkettőn kívül. Ezek között volt Pál, Barnabás (ApCsel 14, 14), Szilász, Apollós (I. Kor 1, 12), Timóteus, Epafroditosz (Filippi 2, 25), Andronikosz és Júnia (Róma 16, 7), akik mindannyian fontos LELKÉSZI szolgálatot végeztek. [6]

Az „apostol” szó (görögül: apostolos) szó szerint egy olyan embert jelent, akit szolgálatba küldtek el: „KÜLDÖTT” (apostellō). Az egyház története telis tele van női és férfi küldöttek példáival. Mind a nőket és a férfiakat is a gyülekezet küldte el vagy az Úrtól kapott személyes hívás következtében mentek el egy-egy úttörő és jelentős szolgálatba. Ezek az utak az evangélium terjedését segítették elő és igazoltan apostoli szolgálatok voltak. [7]

Az ESV bibliafordítás egy másik jelentését is megadja az „apostol” szónak a Róma 16, 7 rész lábjegyzetében. Azt javasolja, hogy az „apostol” szó „HÍRNÖKKÉNT” is fordítható. Ez egy gyenge helyettese az „apostol” szónak. Elképzelhetetlen, hogy Pál azt írta volna, hogy Andronikosz és Júnia „közismertek voltak a hírnökök között”. Azokat, akiket az Újszövetségben apostoloknak neveztek, azok többek voltak hírnököknél. 
Ráadásul az Andronikoszról és Júniáról szóló rövid leírásban mindketten valamilyen fontos szolgálat tagjaiként jelennek meg.

Az EGYHÁZATYÁK közül többen női apostolként említik Júniát.[13] A negyedik században élt Aranyszájú Szent János a Rómaikhoz írt levélről írt beszédében Júniát női apostolnak nevezte és kedvezően beszélt róla. Ezt írta Andronikuszról és Júniáról:

„Apostolnak lenni bizonnyal nagy dolog. De még ezek között az írások között is nagy elismerés! A leírásról láthatjuk, hogy mindketten eredményesek voltak a munkájukban. Ó! Milyen nagyszerű volt ennek a nőnek a bölcsessége, hogy az apostolok közé sorolták.”
31. Szentbeszéd / Beszéd a Rómaiakhoz írt levélről


Folytatás hamarosan... :)                                                                                                                           
                             
                                                                                  Fordította: Kovách Debóra  Eredeti cikk: Margaret Mowczko: Junia and the ESV, 2010. 04. 01.

A fordítás elkészülését javaslataikkal segítették: Margaret Mowczko, Cseke Dóra és Kovách Péter
People who helped me in the translation with some advice were Margaret Mowczko, Cseke Dóra és Kovách Péter


Lábjegyzetek

Néhányan azt gondolják, hogy Júnia és Johanna ugyanaz a személy volt, akiről a Lukács 8, 1-3-ban és 24, 9-10-ben olvashatunk. Johanna a hagyományos elvárások alapján (pl. látta a feltámadt Krisztust) bizonyára lehetett apostol. De én cáfolom, hogy Júnia és Johanna ugyanazok a személyek lettek volna.

[1] A „kinsmen” (férfirokonok/rokonok) szó az ESV fordításban (a görög suggenēs szóból) a Róma 16, 7-ben férfi és női rokonokra is utalhat. Kíváncsi lennék arra, hogy miért választotta az EVS fordítás a „kinsmen” szót, ami különös módon is férfiakra utal a mai olvasónak, így fedi el a tényt, hogy Júnia nő volt. Egyértelmű, hogy a „relative” (rokon) szót sokkal könnyebben meg lehetne érteni. A BDGA (Újszövetség  Görög-Angol Lexikona, p 950) így határozza meg a suggenēs szó jelentését: (1) „Ugyanahhoz a családhoz vagy nemzetségez tartozó, rokon azzal, hozzátartozója… [vagy] (2) Ugyanahhoz az embercsoporthoz, néphez, rokonhoz tartozó…” [9]

[2] Pál minden bizonnyal nagyra becsülte és küldte szolgálatba Andronikoszt és Júniát, mint ahogy több másik szolgálattevőt, férfiakat és nőket egyaránt, ahogy a Róma 16-ban lévő köszöntésében láthatjuk. Tíz nőt említ összesen a Róma 16-ban. Ezek a nők többféle jelentős szolgálatban vettek részt az evangélium terjedése érdekében.

[3] Azok, akik Júniát férfinak hitték azt állítják, hogy a Róma 16, 7-ben Junianus-ként található meg ez a név. Albert Wolters egy érdekes tudományos cikke olvasható itt ennek a megcáfolásáról: http://www.michaelsheiser.com/TheNakedBible/Iounian%20as%20a%20mans%20name%20in%20Rom%20167.pdf

[4] A férfiasított Júniász név nem létezik az eredeti görög kéziratokban vagy írásokban, akár vallásosak, akár nem. (A helyes hímnemű alak a Júniusz.) A nőnemű Júnia név ezzel szemben megtalálható 250 különböző görög kéziratban.

James D. G. Dunn ezt írta:
Lampe 139-40, 147 (Patristic Greek Lexicon: Egyházatyákra vonatkozó görög lexikon) a Júnia név használatának 250 példáját említi és egyszer sem a Júniász nevet, amit az egyházatyák bibliamagyarázataiból és a középkori írásokból vett át. Az a feltételezés, hogy Júnia egy férfi volt, az a férfi elbizakodottság egyik szörnyű példája, mint ahogy ez a korai keresztyénségre jellemző volt… Mi egyértelműen arra következtethetünk, hogy mindennek ellenére a keresztyénség egyik alapító apostola egy nő, aki egyben feleség is volt. (James D.G. Dunn, Romans 9-16, Word Biblical Commentary, Vol 38B, Dallas, TX: Word, 1988, p. 894.)

John Thorley pedig ezt írja:
A korai egyházatyák általános véleménye az volt, hogy Júniának hívták a tárgyalt személyt és ő egy nő volt. A 1611-es Angol Engedélyezett Kiadású bibliafordítás a „Júnia” nevet használja, ami egyértelműen egy női név és a „Júniász” nevet csak 1881-től használják az angol fordításokban, a Revised Version megjelenése óta. Luther, a saját 1552-es német fordításában a hímnemű “den Juniam” nevet választotta és a legtöbb európai fordítás a hímnemű nevet használta. (John Thorley,”Junia, a Woman Apostle” in Novum Testamentum, Vol. 38, January, 1996, pp. 18-29.)

[5] Az apostoli feladat megegyezik az egyik gyülekezetvezetési ajándékkal, amiről az Efezusi levél 4, 11-12-ben olvashatunk:
„És ő "adott" némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére,” (Ef 4, 11-12) (NASB95: New American Standard Biblie, 1995)

[6] Jézust a Zsidókhoz írt levél 3, 1-ben apostolnak is nevezik.

[7] Annak ellenére, hogy az egyház megakadályozta a nők lelkészi szolgálatát (ahelyett, hogy ösztönözte volna rá őket) volt néhány nő, akik magas társadalmi ranga (nemesség), gazdagsága, kivételes intelligenciája, kitartása vagy különleges képességei miatt vezető volt. Madame Guyon, Amy Carmichael, Gladys Aylward, Catherine of Sienna, Phoebe Palmer, Countess Huntingdon, Lottie Moon and Dorothy L. Sayers csak néhány nő, akik az eszembe jutottak. Ki tudja vajon mennyire volt kisebb mértékű az evangélium terjedése amiatt, hogy gátolták a női lelkészek működését?

Képek forrása (sorrendben):

http://www.memorymeaningfaith.org/blog/2010/04/phoebe-deacon-servant-or-minister.html
http://deacondance.com/the-catholic-church-hates-women-ordination-of-women/12-apostles-2/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése