2014. augusztus 16., szombatJúnia, a női apostol? (fordítás)  2. rész 
                                                                     
                                                                             Margaret MowczkoJúnia kiemelkedő volt?

A legtöbb angol bibliafordításban azt olvashatjuk, hogy Andronikosz és Júnia kiemelkedők voltak az apostolok között (görög: episēmos en tois apostolois)[8] A ESV fordítás közismertre cserélte fel a kiemelkedő szót.
A BDAG (Greek-English Lexicon of the New Testament, p 378) az episēmos szót (a) rendkívüli tulajdonságnak, nagyszerűnek, kiválónak, kiemelkedőnek fordítja és a Róma 16, 7-ből idéz: „kiemelkedő az apostolok között”. [9] 
Egy második meghatározásban pedig a lexikon azt írja, hogy (b) „Rossz értelemben közismert (hírhedt)”. [10] Egyértelmű, hogy Pál nem mondhatta Andronikoszt és Júniát notóriusnak vagy rosszhírűnek.

Micheal Bruer és Daniel Wallace szerint az episēmos en tois apostolois részt kétféleképpen lehet értelmezni és fordítani: „(a) Andronikosz és Júnia nevezetes tagjai voltak az apostolok csoportjának vagy (b) nem voltak apostolok, hanem az apostolok jól ismerték őket.” [11]

Az Újszövetség fordítói és magyarázói a következő három lehetőség közül választanak, amikor a tárgyalt részt angolra fordítják:

(1) Azok, akik azt gondolják, hogy Júnia férfi volt, mint például a NASB (New American Standard Bible) fordítói, kiemelkedőnek írják őket az apostolok között.

(2) Néhányan, akik Júniát nőként tartják számon, mint az ESV fordítói, a NET Biblia (New English Translation) és még néhányan, az „enyhébb” jelzőt választják és közismertnek írják őket az apostolok által.

(3) Mások, akik szintén nőnek ismerik el Júniát, a leginkább szó szerinti fordítást tartják helyesnek: kiemelkedő az apostolok között. Ezek közé sorolható az NRSV (New Revised Standard Version) és az NIV (New International Version) fordítások. (A cikk írójának megjegyzései.)


Jól ismerték Júniát az apostolok?

A Róma 16, 7 vers ESV fordításának legzavaróbb jellemzője, hogy nem fordítja le a görög ν (en) prepozíciót, amit általában „-ba”, „-be”, „-ban”, „-ben” toldalékokkal vagy a „között”, „közé”, „közt” határozószókkal fordítanak. [12] Az en az egy nagyon általános szó és körülbelül 2830-szor fordul elő az Újszövetségben. Néhány példa a megjelenésére:

„Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy…” Máté 6,9
„… a szórványban élő” Jakab 1,1

Érdekes módon az American Standard Bible – ami kétségkívül az egyik legszöveghűbb fordítás – soha nem fordítja az en szót „–nak, -nek” toldaléknak vagy „számára” szónak. Ez egyszer sem történt meg a 2830 eset közül!
Én csak egy okot tudok arra, hogy ezt a részt „jól ismert volt az apostolok számára” szavakkal fordítsuk. Ez pedig az, hogyha el akarjuk homályosítani azt a tényt, hogy Júnia, Andronikosszal együtt az apostolok között kiemelkedő volt.
Fontos leszögeznünk, hogy az Újszövetség sehol sem mondja azt, hogy egy nő nem lehet apostol vagy egy gyülekezet vezetője. Ráadásul több nőt is említ, akik nyilvánvalóan gyülekezet vezetők voltak. Sajnos néhány bibliamagyarázó folyamatosan csökkenteni próbálja a szerepüket.


Következtetés

Annak az erőfeszítésnek az érdekében, hogy a nőket távol tartsák a vezetői szolgálattól néhány bibliafordító csökkenteni akarja Júnia szerepét, aki példa volt arra, hogy nők is lehettek vezető szerepben. 
A múltban megpróbálták őt férfinak beállítani. [13] Ez az állítás már nem állja meg a helyét. Most néhány fordító azzal próbálja csökkenteni Júnia szerepét, hogy a „közismert volt az apostolok között” részt fordítja másként.
Júnia egy kiemelkedő apostol volt vagy csak jól ismerték az apostolok? A Róma 16, 7 Andronikoszról és Júniáról is szó szerint azt állítja, hogy kiemelkedő vagy jelentős volt az apostolok között. De, ha csak közismertek voltak és a hírnevük kiemelkedő volt az apostolok között, akkor is ez egy csodálatos elismerése volt a szolgálatuknak.
Itt olvashatjuk, hogy az NRSV bibliafordítás hogyan fordította le a Róma 16, 7 –et:

„Köszöntsétek Andronikoszt és Júniát, rokonaimat, akikkel együtt voltam börtönben; akiket nagyra becsülnek az apostolok körében, akik nálam is előbb jutottak hitre Krisztusban!”

És végül nézzük meg a legújabb, magyar 2014-es Protestáns Új Fordítás szerint a tárgyalt igeszakaszt:

„Köszöntsétek Andronikoszt és Júniát, rokonaimat és fogolytársaimat, akiket nagyra becsülnek az apostolok körében, akik nálam is előbb jutottak hitre Krisztusban!” (Róma 16, 7) (a fordító)

                                                              Fordította: Kovách Debóra  
Eredeti cikk: Margaret Mowczko: Junia and the EVS, 2010. 04. 01.
Itt olvasható: http://newlife.id.au/equality-and-gender-issues/junia-and-the-esv/

A fordítás elkészülését javaslataikkal segítették: Margaret Mowczko, Cseke Dóra és Kovách Péter
People who helped me in the translation with some advice were Margaret Mowczko, Cseke Dóra és Kovách Péter


Lábjegyzetek:

[8] A következő bibliafordítások használják a „kiemelkedő az apostolok között” frázist vagy a „az apostolok közé tartozott” szerkezetet a Róma 16, 7-ben: New International Version (1984); New American Standard Bible (1995); American Standard Bible; International Standard Version (2008); Douay Rheims Bible; Bible in Basic English; Darby Bible Translation; English Revised Version; Webster’s Bible Translation; Weymouth New Testament; Word English Bible; etc.


[9] BDAG: Walter Bauer: A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature 3. kiadása, átdolgozta és szerkesztette: F. W. Danker, University of Chicago Press, 2000.

[10] Az episēmos szót csak egyszer találjuk meg az Újszövetségben, a Máté 27, 16-ban, ami Barabbásra utal, akit bizonyára negatív értelemben mondtak közismertnek (rosszhírűnek)!

[11] M. H. Brurer és D. B. Wallace”Was Junia Really an Apostle? A Re-examination of Romans 16:7 
New Testament Studies, Cambridge University Press, Vol 47, Number 1, January, 2001,  pp 76-91. Ennek itt olvasható el az egyik kiadása: http://www.michaelsheiser.com/TheNakedBible/Was%20Junia%20Really%20an%20Apostle%20A%20Re%20examination%20of%20Rom%2016%207.pdf

[12] Az en prepozíciót részes esetben mindig követi egy szó vagy mondatrész. Ezt a prepozíciót általában „-ba, -be, -ban, -ben” toldalékokkal vagy „között”, „közé”, közt” határozószókkal fordítják. Ezen kívül fordítható még „-án”, „-en”, „-én”,”-on”, „-ön”, „-hoz”, „-hez”, „-höz”, „-kor”, „-ra”, „-re”, „-nál”, „-nél”, „által” vagy „-val”, „-vel” toldalékokkal, de általában nem „-nak”, „-nek” toldalékokkal vagy a „számára” szóval.

[13] Júnia nevét a 13. században egy névtelen kéziratmásoló férfiasította. A női nevet a Tyndale és a King James Bibliában használták. Később, egészen mostanáig az angol fordítók a férfinevet, Júniászt használták.


A Róma 16, 7 vers korai magyarázói például Origenész (i.u. 185-255) a női Júnia nevet használta, ugyanúgy, mint Szent Jeromos (i.u. 340-420), Ohridi Theophylactus (i.u. 1050-1108), Vercelli-i Atto (i.u. 924-961), Abélard (i.u. 1079-1142). A Római Aegidiusig (i.u. 1245-1316) egyetlenegy bibliamagyarázó sem használta a férfinevet. (Bernadette Brooten: “Junia . . . Outstanding among the Apostles” (Romans 16:7) Women Priests: A Catholic Commentary on the Vatican Declaration,  Arlene and Leonard Swidler (eds.) (Paulist Press, 1979) p141. A cikk itt olvasható: http://www.womenpriests.org/classic/brooten.asp)

Eredeti cikk: Margaret Mowczko: Junia and the EVS, 2010. 04. 01.

Képek forrása: http://www.stjuniashouse.com/html/about.html

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése