2014. november 21., péntek

A Keresztyén Egyenlőségről  1. rész         Margaret Mowczko
Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.”  (2 Korinthus 3, 18)
Én a Keresztyén Egyenlőséget képviselem.  Vannak, akik „Bibliai Egyenlőség”- ként vagy „Kölcsönösség”- ként ismerik ezt az irányzatot. Miközben a cikkeim kommentjeit olvastam, rájöttem, hogy a keresztyének közül néhánynak téves elképzelései vannak erről az egyenlőségi irányzatról, ezért írom most ezt a RÖVID MAGYARÁZAT arról, hogy mit is hisznek a Keresztyén Egyenlőséget vallók. *

A Keresztyén Egyenlőség bibliai alapjai    

Az Egyenlőséget valló emberek hiszik, hogy minden keresztyén: férfi és nő egyaránt teljesen EGYENLŐ (vagy annak kellene lennie) otthon, a gyülekezetben és a társadalomban. Ennek az az alapja, hogy mindannyian Isten képmására lettünk teremtve (1Mózes 1, 26-28) és mint az Ő megváltottjai, fiainak fogadott minket az összes joggal, szabadsággal és kiváltsággal, ami a fiúsággal együttjár. 

Hisszük, hogy Jézus ugyanannyira Megváltója a nőknek és férfiaknak, mint ahogy minden keresztyén végső célja is független attól, hogy ki milyen nemű. Ez a cél, a Krisztus képére való formálódás (Róma 8,29). 
Ezen kívül valljuk, hogy mindannyian részesülünk 
a Szentlélek   ajándékaiban, aki ezeket nemekre való tekintet nélkül adja (ApCsel 2, 17-18; Róma 12, 6-8; 1 Korinthus 12, 7-11, 27-28; Efézus 4, 11-12, Zsidók 2, 4; 1 Péter 4, 9-11).


Hisszük, hogy Jézus kapcsolatokról szóló tanításait sokkal komolyabban kellene vennie a hívőknek, mint ahogy manapság látható a gyülekezetben. Pál Galatákhoz írt levelének 3, 26-28 versekben írt szavait pedig teológiai és szociológiai állásfoglalásnak tekintjük.

"Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra." (a ford.)

Mit hisz és milyen kifejezéseket használ a Keresztyén Egyenlőség Irányzata?

~ Nem hisszük, hogy lennének olyan keresztyének, akiknek MAGASABB rangja lenne vagy több joga, szabadsága, kiváltsága a neme (vagy bőrszíne) miatt, de azt sem mondjuk, hogy a férfiak és a nők azonosak lennének. Ezt sem állítjuk.

~ A Keresztyén Egyenlőséget vallók szerint az otthoni, a gyülekezeti és a társadalmi szerepeket és szolgálatokat sokkal inkább az határozza meg, hogy kik vagyunk: a személyes tulajdonságaink és képességeink (talentumok, lelki ajándékok és más adottságok), nem pedig csak az, hogy milyen a nemünk.

~ Mint, ahogy elismerjük, hogy a férfiak és a nők különbözőek, mi, az Egyenlőséget vallók azt is elismerjük, hogy nem mindegyik férfi vezető (amit több keresztyén hisz és tanít). Ezen felül azt valljuk, hogy az Újszövetség nem tanítja azt, hogy csak a férfiak lehetnek lelkészek vagy lelki elöljárók, illetve vezetők, miközben a nők egyik pozíciót sem tölthetik be.

Folytatás hamarosan a második részben...
                                                                             
                                                                                       (Fordította: Kovách Debóra)
*Kiegészítés: Miközben a legjobbra törekedtem ebben a cikkben, nem beszéltem senkinek, aki Keresztyén Egyenlőségpártinak vallja magát vagy bármilyen szervezetnek a nevében.

A fordított cikk: Margaret Mowczko: My perspective of Christian Egalitarianism
itt olvasható: http://newlife.id.au/equality-and-gender-issues/christian-egalitarianism-in-a-nutshell/
Megjelent: 2014. 10. 20.

Képek (sorrendben):

http://www.thisiscolossal.com/2012/06/remarkable-portraits-made-with-a-single-sewing-thread-wrapped-through-nails-by-kumi-yamashita/

http://www.bloodyloud.com/masks-heads-dale-dunning/

A fordítást javaslataival segítette: Kovách Péter


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése