2014. november 29., szombat

A Keresztyén Egyenlőségről   2. rész – Margaret Mowczko


~ Hisszük, hogy a férfiak és a nők nem azonosak egymással, mint ahogy egyik férfi vagy nő sem azonos egy másik férfival vagy nővel. Mi mindannyian KÜLÖNBÖZŐEK vagyunk és mindannyian EGYENLŐK Krisztus testében.

A testben való egyenlőség azt jelenti, hogy nincs helye elitizmusnak, osztályozásnak, patriarchális rendszernek vagy bármilyen fajta  r a n g s o r n a k. Ezek helyett inkább mindannyian azért vagyunk, hogy szeressük egymást, KÖLCSÖNÖSEN ALÁRENDELJÜK magunkat egymásnak és szolgáljunk egymás felé. Ezek a kapcsolati dinamikák a Krisztusban való új élet, Új Teremtés mintái.
Ezek kapcsolnak össze minket Jézusban, aki figyelmeztet minket az erő, a presztízs és felsőbbség veszélyeire. Ő azt tanítja, hogy aki alázatos felmagasztaltatik és az lesz a legnagyobb az Ő országában, az utolsókból pedig elsők lesznek. [Máté 18, 4; 23,12; 20, 16 - a ford.]

~  Látjuk az Szentírásban, hogy amíg az Ószövetségben a lévitai papsághoz szükséges tulajdonságok mind fizikaiak voltak, addig az új szövetség szolgálati területeinek betöltéséhez erkölcsiek és lelkiek szükségesek. Így mi nem akadályozhatjuk meg a hívő NŐKET, akik a Szentlélek által megajándékozottak, hogy BÁRMILYEN szolgálatot végezzenek. Ebbe beleértjük a vezetői szerepeket is.

~ A Keresztyén Egyenlőség Irányzat képviselői nagyra becsülik az Szentírást. Értékelik a Bibliát, ezen belül annak egyedüli ihletettségét [Szentlélektől – a ford.] és jogosultságát.

~ Hisszük, hogy számos bibliai vers, leginkább az Újszövetség versei a férfiak és a nők közötti egyenlőséget Isten szerintiként mutatja be az Ő emberei számára. Például: 1Mózes 1, 26-28; 2, 20-23; 3, 6; 5, 1-2; 21, 12; Máté 20, 25-28; 23,8-9; 28, 10; Márk 10, 42-45; Lukács az evangéliumában több helyen is nő-férfi párhuzamokról ír (itt olvasható: http://newlife.id.au/christian-living/gendered-pairs-and-parallelism-in-lukes-gospel/); János 1, 12-13; 13, 13-17; ApCsel 1, 14; 2, 17-18; 18, 26; 21, 9; Róma 8, 14-17; 16, 1-7, 12-13, 15; Filippi 4, 2-3; Kolossé 4, 15; 1 Korinthus 4, 3-5; 11, 11-12; 12, 4a; 2 Korinthus 3, 18; 5, 16-17; Galata 3, 26-28; Efézus 5, 21; 1 Péter 2, 9-10; 4, 10-11; 2 János 1, 1a; Jelenések 1, 6; 5, 9-10 stb.

~ Mi azt valljuk, hogy az a néhány Újszövetségi igevers, ami csökkenti a nők szerepét, sajátos okok miatt íródott , bizonyos nőknek (például fiatal özvegyeknek) és egyes gyülekezeteknek, amelyeknek speciális problémáik voltak (mint a proto gnoszticizmus eretneksége Efézusban és a korinthusi rendezetlen gyülekezeti alkalmak). Ezen kívül pedig nem tekintjük a férjnek való engedelmességet a feleség „szerepének”, mint ami az ő elsődleges szerepe volna vagy ami egy rangsort jelentene a házasságban. Inkább azt mondjuk, hogy alárendelni magunkat valakinek az a kapcsolódás egyik módja, a kölcsönös alárendelésben hiszünk (Efézus 5, 21).


~ Végül pedig hisszük, hogy a családok jobban működnek, amikor MINDKÉT SZÜLŐ VEZETI ŐKET és a gyülekezeti közösségek is jobban funkcionálnak, illetve hatékonyabbak az evangélium hirdetésében, amikor nők és férfiak is vezetik őket, ahol a nők szabadon vállalhatnak BÁRMILYEN feladatot az erejük és képességeik szerint. Ez a rövid áttekintése a meggyőződésemnek és tapasztalataimnak más Keresztyén Egyenlőséget vallók hitéről. 
Több cikk is található ezen a honlapon, amikben sokkal mélyebben és részletesebben írok arról, hogy mit tanít a Biblia a férfiak és a nők egyenlőségéről a házasságban és a szolgálatban. Lent találhatók linkek ezeknek a cikkeknek egy kis részéhez vagy rákattinthatunk a megfelelő kategóriára a honlap jobb oldalán.

Itt olvasható el a Keresztyének a Bibliai Egyenlőségért Szervezet hitvallása: http://www.cbeinternational.org/content/statement-faithA fordított cikk: 
Margaret Mowczko: My perspective of Christian Egalitarianism
itt olvasható: http://newlife.id.au/equality-and-gender-issues/christian-egalitarianism-in-a-nutshell/
Megjelent: 2014. 10. 20.
A fordítást javaslataival segítette: Kovách Péter

Képek (sorrendben): 

https://hu.pinterest.com/pin/361202832604622417/
http://latimesblogs.latimes.com/.a/6a00d8341c630a53ef0168e99dc065970c-600wi
https://www.etsy.com/listing/93344650/birds-in-tree-branch20-x-20welcome-new?ref=v1_other_1


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése